search
top

Bia

Sunt ciopor la poarta lui Irinel Când Mia desfăcea braţele spre cuprindere, călimara pasiunii îmi umplea cele mai ferite unghere, nu atât ale trupului cât ale minţii. Mă înlănţuia cu braţele subţiri şi drepte, pe care le-am folosit ca etalon mai târziu după lăsarea în urmă a etapelor de alegere cu ochii nu cu inima. Nu scotea vorbe de prisos, doar ofta imperceptibil, cu toată fiinţa,... read more

top
%d bloggers like this: